Publicaties

Notulæ Erasmianæ

Nog niet eerder uitgegeven Latijnse teksten, gepresenteerd met de vertaling op de bladzijden ernaast. De collectie bestaat uit kritische uitgaven van teksten van Erasmus uitgebreid voorzien van aantekeningen alsook teksten van zijn humanistische kring.

Nugæ humanisticæ

De collectie omvat werken over de geschiedenis van denkbeelden, waarbij bijzondere nadruk wordt gelegd op de geschiedenis van het boek, de geschiedenis van de Hervorming en van het Humanisme. Talrijke teksten en nog niet eerder vrijgegeven bronnen zijn gepubliceerd bij de hoofdtekst. Deze collectie bestrijkt een periode die loopt van de 15de tot de 18de eeuw.

Farrago

Deze collectie bestaat uit werken over neolatijnse filologie en typografie.

Colloquia in museo Erasmi

Collectie bestaande uit werken gepubliceerd ter gelegenheid van voordrachten gehouden in het museum alsook tentoonstellingscatalogi.

De Werkkamer van Erasmus

Collectie boeken over kunstgeschiedenis, curiositeitskabinetten en tuinen.

Speciale uitgaven

Omvat 4 delen gedistribueerd door het Erasmushuis.

Melissa is een vereniging opgericht in 1983 door Dr Guy Licoppe ter bevordering van een levend Latijn, traditionele voertaal van het gedachtegoed in de landen van de Europese beschaving. Daarnaast is het een uitgeverij met een aanbod van werken met betrekking tot de hedendaagse Latijnse literatuur: Latijnse vertalingen van literaire werken, originele werken en uitgaven van Neolatijnse werken. De lijst met publicaties is te raadplegen op de website van de vereniging.

Hoe kunt u onze publicaties kopen ?

Op de boekshop’s pagina van het museum.

Over Melissa

De Melissa vereniging publiceert een tweemaandelijks tijdschrift, ‘Melissa’, over cultuur, geschiedenis en filologie opgesteld in het Latijn. Men treft er alles in aan wat de latinist van vandaag – om het even of u leraar, student of enthousiast amateur bent – kan interesseren: actualiteiten, filologisch commentaar, historisch onderzoek, pedagogische ervaringen, artikelen over algemene beschaving, Latijnse teksten uit alle perioden, recensies van recent verschenen boeken, aankondigingen van congressen en seminaries. Het tijdschrift dat sinds 1984 bestaat, staat sinds nummer 100 onder beschermheerschap van het Erasmushuis en heeft gepubliceerd onder auspiciën van de Academia Latinitati Fovendæ.

Directeurs van de collectie: Guy Licoppe en Françoise Deraedt.

Aut regem, aut fatuum nasci oportere

Je moet of als koning of als nar geboren zien te worden

Erasmus, Adagium nr 201 (I, III, 1)

NEWSLETTER

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

INSCHRIJVING

NEWSLETTER

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

INSCHRIJVING

+ 32 2 521 13 83

info@erasmushouse.museum

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.