Ontdek

De musea

In het hartje van het historisch centrum

Erasme

Het Erasmushuis en het Begijnhof zijn twee van de oudste gemeentelijke musea van België. Samen met de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk vormen ze een uitzonderlijk historisch geheel. Dit geheel herinnert aan het glorierijke verleden van de gemeente Anderlecht die vanaf de Middeleeuwen een belangrijke ontwikkeling kende dankzij de cultus van Sint Guido, beschermheilige van de veestapel.

Erasme

Het Erasmushuis

Het museum is gevestigd in een van de oudste gotische huizen van Brussel. Erasmus verbleef er van mei tot oktober 1521.

In de zalen met gotisch en renaissance-meubilair kunt u zich aan de hand van een collectie kunstwerken en kostbare edities een beeld vormen van het leven van onze Humanist en het intellectuele universum van zijn tijd.

Het Begijnhof

Dit museum werd ingericht in het kleinste begijnhof (gesticht in 1252) van België.

Het Begijnhof, dat na de Franse Revolutie als hospies diende, werd in 1930 getransformeerd tot museum. In 2021 werd dit museum ontmanteld om een grondige restauratie van het bouwwerk te ondergaan en wat momenteel is voltooid. Om te beginnen kan het publiek elke eerste zondag van de maand zien wat voor een werk er is verricht om de oorspronkelijke allure aan dit uitzonderlijk erfgoed – uniek in Europa – terug te geven.
Momenteel wordt een nieuw museaal project uitgewerkt dat beantwoordt aan de vereisten van een in zijn tijd verankerde hedendaagse instelling. Het nieuwe museum gaat open in 2025.

De Tuinen

De ‘Geneeskrachtige Tuin’ biedt als het ware een botanisch portret van onze Humanist.

Daarachter bevindt zich de ‘Filosofische Tuin’.

Het Studiecentrum

Een documentatiecentrum met een collectie oude boeken. Hier worden ook de cursussen Latijn gegeven.

Festina lente

Haast U langzaam

Erasmus, Adagium nr 1001 (II, I, 1)

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Inschrijving

newsletter

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

Inschrijving

Bezoek het Erasmushuis

De bezoeker ontdekt hier het vertrouwde en aan studie gewijde universum van onze grote filoloog en theoloog, voorstander van verdraagzaamheid en van de vrije wil.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.