MUSEUMTEAM

Erasmushuis & Begijnhofmusea

Zahava
Seewald

Directrice van de Gemeentelijke Musea van Anderlecht

Conservatrice van het Erasmushuis & Begijnhof

Malek
Bessrour

Administratief & financieel coördinator van de Gemeentelijke Musea van Anderlecht

Hélène
Haug

Wetenschappelijk attachée

Céline
Bultreys

Verantwoordelijke Collecties

Nathalie
Pigeon

Communicatieverantwoordelijke Musea

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.