Cursussen

Latijn

Erasmus heeft een groot deel van zijn œuvre gewijd aan de onderwijsmethode van het Latijn als levende taal en als de bonae litterae. Het is dan ook in deze geest dat het Erasmushuis een cursus Latijn organiseert voor beginnelingen en gevorderden, zowel studenten als volwassenen.

Cursus Latijn

Eerste cyclus: initiatie
In 2023-2024 beginnen we met het tweede jaar van de 2-jarige cyclus voor beginners.

De cursus Latijn werd opgesteld door de ‘Fundatio Melissa’, waarbij een andere methode – Lingua Latina per se illustrata, uitgevonden door de Deen, Hans Ørberg – wordt toegepast dan die van het traditioneel onderwijs. De bedoeling van deze methode is dat er niet systematisch gebruik wordt gemaakt van het woordenboek, maar dat er wordt gewerkt op teksten, met als enige steun een eenvoudige woordenschat en afbeeldingen die moeten bijdragen tot het begrijpen van de tekst. De eerste kennismaking begint met basiszinnen, zoals bijv. « Rōma in Italiā est » (Rome ligt in Italië). De woorden worden steeds zodanig in een contekst geplaatst dat men de betekenis ervan kan begrijpen. De grammatica wordt geleidelijk aan complexer, tot de leerling uiteindelijk in staat is om moeilijkere teksten te lezen.

Marion – de docente – eindigt de les altijd met een beknopte culturele bonus: het dagelijkse en het culturele leven van de Romeinen, het religieuze leven, enz.
Haar lessen getuigen van pedagogie en enthousiasme. Er zijn geen examens noch controles.

Duur: 2 jaar

Elke dinsdag van 18u tot 19u40 in het Frans (buiten de schoolvakanties)
Vanaf dinsdag 05.09.2023 in het Erasmushuis

Tweede cyclus: perfectionering

In deze cyclus gaat het om het lezen van teksten in proza of poëzie van de Oudheid tot de Renaissance: Plato, Ovidius, Aesopus, Vergilius, Thomas More, Erasmus, Caesar, Titus-Livius, Suetonius …
De teksten zijn ieder jaar anders en worden gekozen in overleg met de deelnemers.
Indien het niveau van de deelnemer voldoende is, kan deze direct overstappen naar de tweede cyclus.

Duur: de deelnemer kan deze cyclus net zoveel jaren volgen als hij/zij dit wenst.

Elke dinsdag van 18u tot 19u40 in het Frans (buiten de schoolvakanties)
Vanaf dinsdag 05.09.2023 in het Erasmushuis

Initiatie:
Marion Dapsens
Perfectionering:
Benjamin Detry
Inchrijfgeld:
150€ volwassenen
100€ studenten, werkzoekenden
25€ kosten van het boek en de syllabus

Info en reservaties

Marion Dapsens
+ 32 471 35 08 79
mariondaps@gmail.com

NEWSLETTER

Abonneer je op de maandelijkse actualiteit van de musea

INSCHRIJVING

+ 32 2 521 13 83

info@erasmushouse.museum

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.