Wettelijke informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door de musea te koop worden aangeboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: de verkoop van boeken per post, de inschrijving voor evenementen en het reserveren van rondleidingen.
Door een van deze producten of diensten te kopen, verklaart de koper dat hij deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Indien de aankoop van een van deze producten of diensten via een tussenpersoon verloopt, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de tussenpersoon eveneens van toepassing. De algemene voorwaarden van de musea blijven echter van toepassing.
Alle producten en diensten die door de koper worden aangekocht zijn strikt persoonlijk. Deze mogen niet worden geruild, doorverkocht of overgedragen aan derden. De musea behouden zich het recht voor de producten en diensten te annuleren indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, met name in geval van ongeoorloofde doorverkoop.
De musea kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, fraude, illegale kopieën, verlies of elk misbruik of frauduleus gebruik van de producten die door de musea of door een erkende tussenpersoon te koop worden aangeboden, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de niet-naleving van de algemene voorwaarden van een tussenpersoon, in het bijzonder in geval van faillissement van de tussenpersoon.
De musea kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, tik- of drukfouten in de documenten die ter beschikking van de koper worden gesteld en betrekking hebben op het product. Alle informatie die in de verschillende documenten wordt vermeld, stemt overeen met de informatie die door de musea is verstrekt bij het ter perse gaan of het online plaatsen van deze documenten.

 

2.1. Reserveren van rondleidingen

2.1.1. Reservering
Door het online formulier voor het reserveren van een rondleiding in te vullen, geeft u te kennen dat u één of meer gidsen voor uw bezoek wenst te reserveren. Uw reservering is geldig vanaf het moment dat wij de beschikbaarheid van de gidsen voor de door u gekozen datum bevestigen.
De betaling van de rondleidingen in de musea moet worden uitgevoerd ofwel via overschrijving, ofwel aan het onthaal van het museum op de dag van de rondleiding, contant of met bancontact.

1.1.2. Annulering van de reservering
Annulering (geheel of gedeeltelijk) van de reservering is kosteloos mogelijk tot tien werkdagen voor de datum van het bezoek. Na deze datum zijn de kosten van de gidsen verschuldigd. Bijgevolg zullen de musea de kosten van de gids(en) aan de klant aanrekenen voor elk bezoek dat niet ten minste tien werkdagen voor de geplande datum schriftelijk (per e-mail) werd geannuleerd.

 

2.2. Online tickets kopen voor een evenement

2.2.1. Aankoop

Tickets kunnen online worden gekocht via de website van de musea. De betaling gebeurt op het moment van de reservering, met payconiq, bancontact, mastercard of visa.
Tickets kunnen worden beperkt tot een maximumaantal per persoon, per credit/debetkaart en voor sommige evenementen kan een beperking per huishouden gelden. 
De musea behouden zich het recht voor de gereserveerde tickets die dit aantal overschrijden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.
E-tickets (“print at home”) die u bij uw online bestelling ontvangt, hoeven niet te worden afgedrukt. U kunt voor de aanvang van de voorstelling uw ticket op uw smartphone tonen.


2.2.2. Herroepingsrecht


Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

2.2.3. Geldigheid van het ticket

Uw ticket is alleen geldig voor de dag en voorstelling die op het ticket staan. Het ticket moet op verzoek worden getoond. Tickets kunnen niet worden geretourneerd, terugbetaald (met name in geval van verlies of diefstal), geruild of doorverkocht. Het is verboden tickets door te verkopen of over te dragen voor commerciële doeleinden. In geval van een toepasselijke korting behouden de musea zich het recht voor om de klant te vragen het bewijs van de korting te tonen.

2.2.4. Wijziging en/of annulering in het programma

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in 
het programma, de bezetting, de zaal of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulering of wijziging van datum en/of plaats, wordt u in de mate van het mogelijke schriftelijk (e-mail en sms) op de hoogte gebracht. Deze wijzigingen 
geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering.

 

2.3. Annulering van het evenement of de rondleiding

Door bepaalde omstandigheden kunnen de musea of een van de dienstverleners beslissen om het evenement of de diensten in verband met een van de producten die de musea te koop aanbieden, te annuleren of uit te stellen. In geval van annulering of uitstel door de musea en afgezien van gevallen van overmacht (zie hieronder), wordt de prijs van het product of de dienst aan de koper terugbetaald tegen overlegging van de nodige bewijsstukken.
De musea kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering of het uitstel van een evenement of van diensten in verband met een product indien deze annulering of dit uitstel het gevolg is van een geval van overmacht en/of een beperking als gevolg van een geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan sabotage, staking, terrorisme(dreiging), noodweer, overstroming, epidemie en gezondheidsmaatregelen, politie- en overheidsbevelen of elke andere onvoorziene en dwingende omstandigheid waardoor het voor de musea onmogelijk is om het evenement of de diensten in verband met een product te leveren.

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.