Begijnhof

ONTDEK

In 1252 werd er een Begijnhof gebouwd vlak bij de romaanse Sint-Pieterkerk, de huidige gothische Collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk. Het is het kleinste begijnhof van België waar destijds acht begijnen woonden. In de volksmond werd het Begijnhof “Klaphuis” genoemd: het huis waar wordt gekletst.

Een zowel religieuze als seculiere instelling

De gebouwen bestaan uit twee vleugels, die een ommuurde charmante tuin omringen met uitzicht op de Collegiale kerk.

Het Begijnhof van Anderlecht, een zowel religieuze als seculiere instelling, was voorbehouden aan armlastige vrouwen. Zij hielden zich aan de gelofte van kuisheid en gehoorzaamheid, maar ze hoefden niet de eeuwige gelofte af te leggen en mochten vrijelijk de gemeenschap verlaten.

© Jonathan Ortegat en Erasmushuis & begijnhofmusea

Een museum

Het Begijnhof, dat na de Franse Revolutie als hospies diende, werd in 1930 getransformeerd tot museum. In 2021 werd dit museum ontmanteld om een grondige restauratie van het bouwwerk te ondergaan en wat momenteel is voltooid. Om te beginnen kan het publiek zien wat voor een werk er is verricht om de oorspronkelijke allure aan dit uitzonderlijk erfgoed – uniek in Europa – terug te geven.

Momenteel wordt een nieuw museaal project uitgewerkt dat beantwoordt aan de vereisten van een in zijn tijd verankerde hedendaagse instelling.
Het nieuwe museum gaat open in 2025.

Foto’s van het gerestaureerde begijnhof © Jonathan Ortegat en Erasmushuis & begijnhofmusea

Ubi amici, ibi opes

Waar vrienden zijn, daar is rijkdom

Erasmus, Adagium nr 224 (I, III, 24)

Studiecentrum

Ontdek

ERASMUS

Ontdek

Studiecentrum

Ontdek

ERASMUS

Ontdek

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.