Visite_Realite_Augmentée_carrée_web@Azam_Masoumzadeh

Augmented reality in het Erasmushuis / Een inclusieve blik op de 16e eeuw

Het Erasmushuis heeft een nieuwe gids uitgebracht om het museum op een originele manier te verkennen!

Deze rondleiding neemt u mee buiten het klassieke parcours en werpt een licht op personages die door de geschiedenis enigszins zijn vergeten.

Het Erasmushuis voert ons terug naar de 16e eeuw via haar schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en architectuur. De verhalen geven ons een idee van hoe het leven er in die tijd uitzag. Met deze gids zult u de collecties van het museum in een ander licht zien!

Hoe werkt het?

1. Vraag aan het onthaal van het museum naar de bezoekersgids “Een inclusieve blik op de 16e eeuw”. Het onthult 10 verhalen en 10 afbeeldingen die je kan beleven in augmented reality.

2. Download de gratis app “Artivive” volgens de aanwijzingen in de gids.

3. Wandel door het museum van zaal naar zaal op zoek naar de juiste werken:
> Scan de schilderijen rechtstreeks met de app en ze zullen tot leven komen op uw scherm.
> Voor andere soorten werken ( beeldhouwwerk, enz.) : scan de beeld in de gids met de app en laat ze tot leven komen op het scherm.

Praktische info

– Bezoek toegankelijk voor families of individueel vanaf 16 jaar
– Wilt u deze nieuwe gids mee naar huis nemen en genieten van de augmented reality? Hij is te koop aan het onthaal van het museum voor €2

Voorstelling, door Lyse Vancampenhoudt

Er zijn veel plaatsen, in België en elders, gewijd aan beroemde mannen. Zij geven het gevoel dat geschiedenis en kunstgeschiedenis alleen uit mannen bestaan, meestal blank en heteroseksueel. Wij hebben deze disciplines leren kennen als unieke, neutrale, wetenschappelijke narratieven in de keuze van de bronnen en de manier waarop ze geschreven zijn. Maar bij nader inzien zijn deze verhalen niet neutraal. Ze zijn geschreven door blanke mannen, voor blanke mannen, met een focus op het Westen. Musea nemen deze verhalen over en geven ze op hun beurt door aan het publiek. Toch spreken de verhalen en bronnen ook over vrouwen en andere minderheden. Maar het is een gefantaseerd beeldvan een geleerde man dat vaste representaties schetst van vrouwen en boeren, ver verwijderd van de werkelijkheid.

Het is dus nodig tussen de regels door te lezen, deze stereotiepe beelden te deconstrueren om eengeschiedenis in het meervoud te ontdekken. Verhalen die ons in staat stellen de grote Erasmus van zijnsokkel te halen en hemop te nemen in de menigte die hem vergezelde, de veelvuldige samenleving van de 16e eeuw waarin hij evolueerde, bestaande uit vrouwen, edelen of bedienden, beschermheren ofnoodzakelijke rentmeesters, mensen uit achtergestelde klassen of uit verre landen, maar ook invalidendie hij op kerkpleinen of elders kon tegenkomen…

Alles wat overblijft van deze figuren zijn schaduwen, flarden van de geschiedenis. En als de werken die in het Erasmushuis bewaard worden ons een verhaal vertellen vanuit een mannelijk standpunt, dan is er maar een beetje aandacht voor nodig om te beseffen dat er andere verhalen mogelijk zijn, en dat zijn de verhalen die wij u gaan vertellen…

Dit project werd mogelijk gemaakt door

– Rémi Rupprecht, cultureel bemiddelaar van het museum / Projectcoördinatie
Azam Masoumzadeh (Zam Zadeh), beeldend kunstenares & digitale verhalenschrijfster / Augmented reality animaties
– Lyse Vancampenhoudt, kunsthistoricus, gids, spreker / Redactie

Project gesteund door Visit.brussels

Afbeelding credits: Azam Masoumzadeh (Zam Zadeh)

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.