ERASMUS

WIE IS HIJ?

Erasmus, de Prins der Humanisten genoemd, was één van de grootste geleerden van de Renaissance, een periode die werd gekenmerkt door een hernieuwde interesse voor de Grieks-Romeinse Oudheid. Hij werd omstreeks 1467 geboren te Rotterdam en stierf in 1536 te Bazel. Hij was als intellectueel zo populair dat hij al rond zijn dertigste regelmatig te gast was bij koningen en keizers en zelfs bij de paus.

Tot op vandaag is zijn bekendste werk ‘Moriae encomium’ (Lof der Zotheid). Het is een satirisch pamflet dat de gedragingen van de wereldlijke en kerkelijke gezaghebbers aan de kaak stelt.

Als verdediger van het elegante Latijn, de internationale taal van zijn tijd, wilde Erasmus de christelijke tradities hervormen en opnieuw doen herleven om zo een directere relatie tot God mogelijk te maken. Hij vernieuwde tevens het onderwijs door grammatica’s, verhandelingen over de opvoeding van kinderen, enz. te publiceren en door het Drietalencollege (Grieks, Latijn en Hebreeuws) te Leuven op te richten.

Daarmee is Erasmus enerzijds een van de grootste Neolatijnse schrijvers en anderzijds een geëngageerd theoloog én een vernieuwend pedagoog.

Nosce te ipsum

Ken jezelf

Erasmus, Adagium nr 595

De Reiziger

Ontdek

Zijn filosofie

Ontdek

Zijn œuvre

Ontdek

De Reiziger

Ontdek

Zijn filosofie

Ontdek

Zijn œuvre

Ontdek

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.