TENTOONSTELLING

Erasmus en zijn drukkers

Erasmushuis, 10u00-18u00, gesloten op maandag

Tot 16 X 2009

In de Zaal met fresco’s staan de vier voor Erasmus belangrijkste drukkers centraal: Dirk Martens, Josse Bade, Aldo Manuzio en Johann Froben. Deze vier namen schreven de geschiedenis van de boekdrukkunst in de Nederlanden, in Frankrijk, in Italië en te Bazel.
De tentoonstelling toont een aantal eerste edities en een paar gecensureerde exemplaren.
Meer info

Erasmus en zijn drukkers

TENTOONSTELLING

Anatomie der IJdelheden

Erasmushuis, 10u00-18u00, gesloten op maandag

12.04.2008 – 16.09.2008

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan heeft het museum een tentoonstelling georganiseerd rond een anatomische Eva uit de zeventiende eeuw.

Deze tentoonstelling liep ten einde op dinsdag 16 september 2008.

Meer info

Anatomie der IJdelheden

TENTOONSTELLING

Dirk Martens (1450-1534)

Dirk Martens drukt samen met Jan van Westfalen het eerste boek in de Bourgondische Nederlanden in 1473. Hij was een grote vernieuwer voor wat betreft het introduceren van lettertypes in de Nederlanden. Hij was de eerste die de cursief, de Griekse en de Hebreeuwse letter drukte en die de Romein introduceerde in het dagelijkse gebruik. De tentoonstelling geeft een overzicht van zijn carrière en focust op zijn contacten met de humanisten, in het bijzonder met Erasmus.

Meer info

Dirk Martens (1450-1534)

TENTOONSTELLING

Hortus

Erasmushuis

6-9 vi 2012

Door de tuin van het Erasmushuis dwalen geluiden, boodschappen en verhalen. Ze verstuiven als pollen in de lucht of vallen als zaden neer op de grasbodem. Een ingenieus sensornetwerk meet er de intensiteit van het licht, de dynamiek van de wind en de beweging van sapstromen. Concept, sound, electronics Christoph De Boeck | concept, text, image Patrícia Portela |

In samewerking met Kaaietheater

Meer info

Hortus