Het Erasmushuis

Het Erasmushuis werd in twee fases gebouwd, in het midden van de XVde eeuw en in 1515. Bij de restauratie van het gebouw in 1988, werd er een modern gedeelte aan toegevoegd.

Na het onthaal en de boekhandel, kan de bezoeker vijf plaatsen ontdekken. De rederijkerskamer handelt over Erasmus' verblijf te Anderlecht. De werkkamer toont een reeks portretten en een aantal werken van Albrecht Dürer. In de belangrijkste zaal, de Renaissancezaal, worden er oude meesters tentoongesteld en gotische beeldhouwwerken. De zaal met fresco's herbergt een tentoonstelling over boeken. De bibliotheek is voorbehouden aan vorsers.De afdeling Kostbare Werken kan niet bezocht worden en is eveneens voorbehouden aan personen die de oude drukken wensen te raadplegen.

Buiten kan de bezoeker de tuinen ontdekken die werden aangelegd door René Pechère in 1988 (Tuin der ziekten), en door Benoît Fondu in 2000 (Filosofische Tuin).

top
Image