LEZING

Fables d’identité. Pour retrouver l'Europe

Dinsdag 4 december 2018 om 19u

Om de Europese eenheid opnieuw betekenis te geven, start Carlo Ossola een reis naar de legendarische plekken van het oude continent. Zijn zoektocht voert naar teksten die het fundament vormen van onze gemeenschappelijke cultuur: verzen van Boccaccio, Erasmus en dichters uit alle tijden.

Dialoog (in het Frans) tussen Carlo Ossola, Hoogleraar aan het Collège de France, en Jacques De Decker, secretaris voor het leven van de Académie de langue et de littérature françaises de Belgique.

Meer info

Fables d’identité. Pour retrouver l'Europe

LEZING

Wido van Anderlecht

Woensdag 21 november 2018 om 19u

Herman Loris, Doctor in de wetenschappen en historicus presenteert zijn boek Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context.

Zijn nieuw onderzoek steunt op een kritische studie van middeleeuwse bronnen en

beeldmateriaal alsook op de herinterpretatie van het wetenschappelijk onderzoek naar de

botresten. Het werpt kritische blik op de legende over Guido van Anderlecht. Wie was de man achter de heilige ? Welke geschiedenis schuilt er achter de legende ?

Meer info

Wido van Anderlecht

LEZING

Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen

Woensdag 17 oktober 2018 om 19u

Het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) onderzocht in het najaar van 2017 het drieluik met de voorstelling van de Aanbidding der Koningen in het Erasmushuis. De grote vraag is al lang hoe dit triptiek zich verhoudt tot het werk van Jheronimus Bosch.

Lezing door Jos Koldeweij, initiatiefnemer en leider van het BRCP.

Meer info

Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen

LEZING

De kunstcollecties van Margaretha van Oostenrijk

Woensdag 21 maart 2018 om 19u

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), landvoogdes van de Nederlanden, slaagde erin een indrukwekkende collectie curiosa en kunstwerken op te bouwen. In die stimulerende en vruchtbare omgeving zou de latere Keizer Karel opgroeien.

Lezing in het Frans door Gilles Docquier, Conservator bij het Koninklijk Museum van Mariemont.

Meer info

De kunstcollecties van Margaretha van Oostenrijk

LEZING

Erasmus en Adrianus VI, een delicaat evenwicht

Woensdag 18 april 2018 om 19u

Aangevallen door theologen, maar verdedigd door paus Leo X: Erasmus zat in een weinig benijdenswaardige positie in 1522. En hoe zou de nieuwe paus Adrianus VI reageren? In deze voordracht staat het aftasten tussen twee grootheden centraal, terwijl Luther over onze schouders meekijkt.

Lezing door Michiel Verweij, Conservator bij de afdeling Kostbare drukwerken van de KBR.

Meer info

Erasmus en Adrianus VI, een delicaat evenwicht