LEZING

Luther als lezer van Erasmus

Woensdag 6 december om 19u

Luthers exemplaren van cruciale edities van Erasmus (Hieronymus en het Nieuwe Testament) zijn bewaard gebleven, compleet met aantekeningen in Luthers hand. Hier documenteerde een zeer kritische Luther zijn bedenkingen tegen Erasmus, vooral over zijn omgang met de bijbel, scepsis en humor.

Door : Arnoud Visser, hoogleraar, Universiteit Utrecht

Gratis toegang mits plaatsbespreking : online of 02 521 13 83
Meer info

Luther als lezer van Erasmus

Irreverentia

Al vanaf de vroege reformatie is Erasmus vaak gezien als een inspirator voor Luther, maar tegelijkertijd is de precieze relatie tussen de twee altijd ongrijpbaar gebleken. Deze lezing verkent het klassieke probleem op een nieuwe manier, door te kijken naar Luthers leesgedrag. Luthers exemplaren van cruciale edities van Erasmus (Hieronymus en het Nieuwe Testament) zijn bewaard gebleven, compleet met aantekeningen in Luthers hand. Hier documenteerde een zeer kritische Luther zijn bedenkingen tegen Erasmus, vooral over zijn omgang met de bijbel, scepsis en humor.

Dr Arnoud Visser is hoogleraar bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht. Zijn leeropdracht richt zich op de bestudering van de tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Illustratie : Des. Erasmi Roterodami In Novum Testamentum annotationes […], Basel, Johann Froben, 1527. Groningen, Universiteitsbibliotheek, HS 494. Met aantekeningen in Luthers hand.

top
Des. Erasmi Roterodami In Novum Testamentum annotationes […], Basel, Johann Froben, 1527. Groningen, Universiteitsbibliotheek, HS 494. Exemplaire annoté par Luther.