LEZING

Over brieven en filologie

Woensdag 14 december 2016 om 19u

Over brieven en filologie. Aantekeningen van een uitgeefster van briefwisseling uit de Renaissance
Paola Moreno, gewoon leraar aan de Université de Liège, zal de resultaten en de verworvenheden voorstellen van haar professionele en persoonlijke ervaring, die werkelijk een ethiek van de filologie in het leven van elke dag weerspiegelt. (Lezing in het Frans)

Meer info & plaatsbespreking

Over brieven en filologie

Over brieven en filologie. Aantekeningen van een uitgeefster van briefwisseling uit de Renaissance

Zoals bekend is het epistolaire genre één van de oudste uit de wereldliteratuur en is in onze traditionele cultuur één van de best vertegenwoordigde. De praktijk van het briefschrijven werd sinds de Renaissance tot een kunstvorm verheven. Het genre was nog zeer bloeiend in de Moderne tijd.

De revolutie in de informatica is echter dermate ingrijpend dat het briefschrijven dreigt geheel te verdwijnen, hoewel wij dagelijks veel berichten versturen. Briefwisseling tussen verwanten, geliefden, vrienden of collega’s is volledig verdwenen. In plaats hiervan kwamen, via snelle communicatiemiddelen, vluchtige telefonische of electronische berichten. Daarom is het dringend om datgene wat van het epistolaire genre rest, te redden.

De lectuur en de kritische uitgave van briefwisseling zijn sinds enkele jaren voor mij een vanzelfsprekendheid geworden. Beide bieden mij de uitzonderlijke gelegenheid om elke dag twee interessevelden te verbinden die mijn hele loopbaan hebben bepaald : de filologie en de menselijke natuur. Dit werk beoogt mensen tot lezen aan te sporen maar ook voortdurend de historische werkelijkheid of de realiteit van die menselijke natuur zelf te bevragen.

De uitgave van een conversatie uit het verleden die mannen en vrouwen uitwisselden, is in eerste instantie de volle draagwijdte van hun woorden onder de aandacht brengen, een dialoog opnieuw tot leven wekken die wij niet meer kunnen horen (maar wel kunnen reconstrueren). Meteen ontstaat een nieuwe dialoog tussen de briefschrijver of - schrijfster en de hedendaagse lezers.

Toegang gratis mits plaatsbespreking online of 02.521.13.83

top
Erasme philologue

LEZING

Het muzikale leven van de Anderlechtse collegiale: onderzoek naar de antifonaria

Donderdag 16 juni 2016 om 20u

Uit de schatkamer van het Erasmushuis: een aantal antifonaria uit de 17 de en 18 de eeuw die al hun geheimen nog niet prijs gaven. Kom de indrukwekkende boeken met gregoriaansegezangen ontdekken die de kanunniken vroeger gebruikten tijdens de getijdengebeden in de Collegiale Sint-Pieter- en-Guido. Lezing in het Frans.
Door Céline Drèze
Meer info & plaatsbespreking

Het muzikale leven van de Anderlechtse collegiale: onderzoek naar de antifonaria

Het muzikale leven van de Anderlechtse collegiale: onderzoek naar de antifonaria

La Maison d’Erasme conserve une série de livres de chant liturgique des XVIIe et XVIIIe siècles qui émane de la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon. Ces ouvrages sont aujourd’hui les précieux témoins du passé musical particulièrement riche de l’institution canoniale. Par le biais d’une étude croisée de ces livres et de l’imposant fonds d’archives attaché au chapitre, cette conférence retracera les traits saillants de la vie musicale à la collégiale anderlechtoise à l’époque moderne.

Renseignements pratiques
Durée : 1h30
Réservation au 02/521.13.83 ou en ligne.

top
Antiphonaires

LEZING

Christoffel Plantijn (1520-1589)

Donderdag 4 februari 2016 om 20u

Sandra Langereis zal haar boek voorstellen : De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589). Lezing in het Nederlands, met simultane vertaling naar het Frans.

Toegang gratis mits plaatsbespreking online of 02.521.13.83

Meer info

Christoffel Plantijn (1520-1589)

Plantijns Polyglot: een oproep tot vrede in oorlogstijd

In 1572 voltooide uitgever Christoffel Plantijn in Antwerpen na jaren voorbereiding zijn Polyglotbijbel. Het was het allerduurste boek ooit door hem gedrukt. De Polyglot was bedoeld als definitieve biografie van de bijbel, met de tekst in de oorspronkelijke overlevering. Plantijn vond dat intellectuele herbezinning op de bijbel noodzakelijk was in een tijd van religieus gemotiveerd geweld. Hij droeg de Polyglot op aan Filips II, en riep de koning op protestanten niet langer te vuur en te zwaard, maar met het woord te bestrijden. Dat voorkwam niet dat nog in hetzelfde jaar de oorlog uitbrak.

Sandra Langereis is historica. Ze schreef De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589) (Amsterdam, Balans 2014). Deze biografie was in 2014 genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Zij werkt momenteel aan een biografie van Erasmus, te verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij.

De lezing is georganiseerd in samenwerking met het Masereelfonds.
Toegang gratis mits plaatsbespreking online of info@erasmushouse.museum / 02.521.13.83

top
Jacob de Backer, triptique de la tombe de Christophe Plantin, Anvers, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (1591)