LEZING

Briseis, critica van het mannelijk geslacht & Ovidius, literatuurcriticus

Donderdag 11 december 2014

Naar aanleiding van de publicatie in Franse vertaling van de geschiedenis van de Latijnse literatuur van Michael von Albrecht, is de auteur te gast voor een avond in het teken van de muziek en de Latijnse wereld.

Museum-rondleiding in het Latijn door de Fundatio Melissa, lezing in het Frans door Michael von Albrecht en kort concert door het kwartet CoryFeye

Meer Info

Briseis, critica van het mannelijk geslacht & Ovidius, literatuurcriticus

Briseis, critica van het mannelijk geslacht & Ovidius, literatuurcriticus - Michael von Albrecht

Rondleiding, lezing, concert

Naar aanleiding van de publicatie in Franse vertaling van de geschiedenis van de Latijnse literatuur van Michael von Albrecht, is de auteur te gast voor een avond in het teken van de muziek en de Latijnse wereld. Na een museum-rondleiding in het Latijn presenteert Michael von Albrecht een van Ovidius’ Heldinnenbrieven : de figuur van Briseis, zoals die door Homerus wordt beschreven, inspireerde Ovidius tot een originele kritiek van het mannelijk geslacht en het epos. Het strijkkwartet CoryFeye sluit de avond af met het Kwartet op. 1/3 van Joseph Haydn en een compositie van Georg von Albrecht (1891-1976), de vader van de spreker.


Michael von Albrecht, La littérature latine de Livius Andronicus à Boèce et sa permanence dans les lettres européennes, t. I, traduit de l’allemand par P. Assenmaker avec la collaboration d’A.-M. Doyen-Higuet et H. Seldeslachts, Louvain : Peeters, 2014.

Fundatio Melissa
visite guidée du musée en latin
19h-19h45

Michael von Albrecht
(Universität Heidelberg)
conférence en français
20h-21h

CoryFeye
(Muziekkapel Koningin Elisabeth)
kort concert
21h-21h30

Toegang gratis mits reservatie
Gelieve te verwittigen indien u aan de rondleiding wenst deel te nemen (25 p.)
Infos en reservatie 02/521.13.83 of ON LINE

top
Oplontis, fresque (détail) - photo Guy Licoppe

LEZING

De begijnenbeweging: een geschiedenis van vrijheid

Donderdag 20 november om 20u

Alessia Vallarsa (Ruusbroecgenootschap – Universiteit Antwerpen) zal aanduiden hoe de begijnen, zonder er bewust van te zijn, de protagonisten werden van het proces waarin de volkstaal tot literaire taal werd omgevormd. Lezing in het Nederlands.

Meer info

Gratis toegang mits reservatie op 02/521.13.83 of ON LINE.

De begijnenbeweging: een geschiedenis van vrijheid

De begijnenbeweging: een geschiedenis van vrijheid - Alessia Vallarsa

Alessia Vallarsa
(Ruusbroecgenootschap – Universiteit Antwerpen)

De begijnenbeweging, ontstaan eind twaalfde / begin dertiende eeuw, is een verhaal van vrouwen. De bronnen spreken van een novitas: deze vrouwen wilden geen man, noch traden ze in één van de bestaande kloosters in. Ze kozen voor een nieuwe levensvorm. In het gemeenschapsleven leidden de begijnen, trouw aan een zelfgemaakte regel, een spiritueel leven zonder eeuwige geloften en waren ze als werkenden aanwezig in de wereld. Hoewel ze geen toegang tot de universiteit hadden, zochten de meest begaafde onder hen een nieuwe taal om hun spirituele ervaringen op papier te zetten: de volkstaal.

Gratis toegang mits reservatie op 02/521.13.83 of online.

De lezing wordt georganiseerd ter gelegenheid van de installatie in het Begijnhofmuseum van Silvana Panciera's film over de geschiedenis van de begijnhofbeweging, met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In samenwerking met het Masereelfonds.

Omslagbeeld : Antonello Da Messina, Annunciata, Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatelli.

top
image

LEZING

De chemie ten tijde van Erasmus

Donderdag 16 oktober om 20u00

De Tuin der ziekten, gelegen in de schaduw van het Erasmushuis, getuigt van Erasmus’ bekommernis om zijn gezondheid. Hij beschrijft in zijn uitgebreide briefwisseling telkens in detail de wijzingen in zijn gezondheidstoestand.
B

igitte van Tiggelen zal aantonen hoe de methodes zich ontwikkelen om inzicht in levende of dode materie te verwerven. Lezing in het Frans.

Toegang gratis mits reservatie : 02/521.13.83 - on line. Meer info


Meer info

De chemie ten tijde van Erasmus

De chemie ten tijde van Erasmus - Brigitte van Tiggelen

De Tuin der ziekten, gelegen in de schaduw van het Erasmushuis, getuigt van Erasmus’ bekommernis om zijn gezondheid. Hij beschrijft in zijn uitgebreide briefwisseling telkens in detail de wijzingen in zijn gezondheidstoestand. In de prille zestiende eeuw, vol ontdekkingen en ingrijpende veranderingen, maken de geneeskunde en de farmacie vooruitgang net als de andere kennisdomeinen. Indien in het Europa der humaniesten de chemie een eerder beperkte aandacht krijgt, geniet ze toch van dat gunstige klimaat en kent een eigen ontwikkeling. In deze lezing wordt de humanistische benadering geconfronteerd met zowel overleveringen uit de Oudheid of de Middeleeuwen als met volkse of vreemde gebruiken.

Brigitte van Tiggelen, Voorzitter van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, zal aantonen hoe – uitgaande van de behoorlijk verschillende benaderingen van Vesalius en Paracelsus – de methodes zich ontwikkelen om inzicht in levende of dode materie te verwerven. Lezing in het Frans. Vóór de lezing kan vanaf 19u30 de tuin der geneeskrachtige planten worden bezocht.

Toegang gratis mits reservatie : 02/521.13.83 - on line.


top
Hans Vredeman de Vries, Alchemist’s laboratory, in: Heinrich Khunrath, Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (Hamburg, 1595), Memorial Library, University of Wisconsin-Madison.

LEZING

De botanica in Europa vóór Linnaeus

Donderdag 19 juni 2014 om 20u

Sinds de Oudheid toont men interesse voor de beschrijving van planten. Toch begint de geschiedenis van de plantkunde pas in de Renaissance.
Marie-Élisabeth Boutroue zal, met de verspreiding van de boekdrukkunst en de grote ontdekkingsreizen als leidraad, de grote lijnen van een wetenschap schetsen die in eerste instantie de beschrijving en de inventarisatie van de (planten)wereld beoogde (Lezing in het Frans).

Toegang gratis mits reservatie - 02.521.13.83 - info@erasmushouse.museum

Meer info

De botanica in Europa vóór Linnaeus

La botanique en Europe avant Linné - Marie-Élisabeth Boutroue

Spécialiste de l'histoire des sciences et de la philologie des textes de la Renaissance, Mme Marie-Élisabeth Boutroue est chargée de recherches à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (C.N.R.S., Paris), où elle coordonne le séminaire de l'Humanisme.

« Si l’histoire moderne de la botanique commence, à n’en pas douter, au XVIIIe, si l'on a bien raison de faire du savant Linné le père de la description de la nature après 1753, il n’en faudrait pas conclure que la science des plantes n’existait pas avant que Linné ne publie ses Species Plantarum. En réalité, on s’est intéressé à la description des végétaux depuis l’Antiquité, le plus souvent dans une perspective utilitaire, médicale, artisanale ou alimentaire. L’histoire de la botanique commence pour sa part à la Renaissance, lorsque, en bénéficiant à la fois des facilités de diffusion de l’imprimerie, des résultats des grands voyages d’exploration qui concernent autant le Nouveau Monde que l’Orient, les contours d’une science qui visait prioritairement l’inventaire du monde et la description des plantes ont été tracés.
La réflexion qui s’engage alors, sur la diversité des plantes, leurs usages, leurs familles, est conduite dans un cadre résolument international. Les savants botanistes de la Renaissance et du XVIIe siècle entretiennent d’intenses rapports, particulièrement dans les correspondances. Ils échangent, avec leurs réflexions, des graines, des plantes, des dessins. Ils généralisent l’usage de l’herbier de plantes séchées et inventent au XVIIe siècle l’herbier de types. C’est cet état de la science, antérieur à la révolution linnéenne qui sera au centre d’une présentation d’un état de la botanique beaucoup moins connu mais dont on montrera qu’il a produit des milliers de textes imprimés ou manuscrits. »

top
orchidée

LEZING

Begijn, zangeres en meesteres. De 'hoofse mystiek' van Hadewijch van Brabant

Donderdag 15 mei om 20u

De XIIIde-eeuwse begijn en mystica Hadewijch van Brabant is de auteur van een omvangrijk œuvre dat uit Brieven, Visioenen en Liederen bestaat. Frank Willaert zal de Liederen van Hadewijch van Brabant bespreken in de context van haar tijd, maar ook de vraag proberen te beantwoorden of zij ons vandaag nog iets te zeggen heeft. Tweetalige lezing met muziekillustraties.
> Toegang gratis mits reservatie : 02/521 13 83 info@erasmushouse.museum
Meer infosMeer info

Begijn, zangeres en meesteres. De 'hoofse mystiek' van Hadewijch van Brabant

Begijn, zangeres en meesteres. De 'hoofse mystiek' van Hadewijch van Brabant

De dertiende-eeuwse begijn en mystica Hadewijch van Brabant is de auteur van een omvangrijk œuvre dat uit Brieven, Visioenen en Liederen bestaat. Vooral in haar Liederen treedt duidelijk naar voren hoe zij invloeden uit verschillende domeinen (Frans, Latijn en Nederlands; hoofsheid en mystiek; lyriek, epiek en didactiek; tekst en zang) op een ongemeen creatieve wijze heeft verwerkt tot een nieuw soort literatuur die uniek is in de West-Europese letterkunde.

Frank Willaert (1952) studeerde Germaanse filologie te Kortrijk en te Leuven en Mediëvistiek te Poitiers. Hij is docent aan de Universiteit Antwerpen. In 2006 werd hij tot buitenlands lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verkozen. Hij maakt deel uit van de redactie van verschillende wetenschappelijke reeksen en tijdschriften en oefent bestuursfuncties uit in diverse wetenschappelijke verenigingen, waaronder het voorzitterschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

> Toegang gratis mits reservatie : 02/521 13 83 info@erasmushouse.museum

top
beeld / image : Rothschild canticles (XIIIth – XIVth c.) Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, ms.404, fol. 18v.

LEZING

De geheime ondernemingen van Erasmus: van Julius Exclusus tot Utopia

Donderdag 24 april 2014 om 20u00

Een nieuw werk wordt sinds 2013 aan Erasmus toegeschreven: de satirische dialoog Julius buiten de hemelpoort. Om deze belangrijke gebeurtenis van het Erasmiaanse onderzoek te vieren, organiseert het Erasmushuis een lezing voor alle doelgroepen, in het Nederlands.

Toegang gratis mits reservatie : 02/521 13 83 info@erasmushouse.museum
Meer info

De geheime ondernemingen van Erasmus: van Julius Exclusus tot Utopia

De geheime ondernemingen van Erasmus: van Julius Exclusus tot Utopia – Maarten Vermeir

Een nieuw werk wordt sinds 2013 aan Erasmus toegeschreven: de satirische dialoog Julius buiten de hemelpoort. Om deze belangrijke gebeurtenis van het Erasmiaanse onderzoek te vieren, organiseert het Erasmushuis een lezing voor alle doelgroepen, bedoeld om de humor en de ondeugendheid te laten ontdekken van een werk waarvan Erasmus altijd ontkend heeft dat hij er de auteur van was. De dialoog is grappig: de gestorven Julius II komt bij de hemelpoort met pauselijke sleutels, maar ze passen niet. Hij heeft als paus te veel verkeerd gedaan. De heilige poortwachter Petrus is niet van plan hem binnen te laten!
Na de lezing van Maarten Vermeir (in het Nederlands) worden enkele kostbare drukken van de politieke werken van Erasmus aan het publiek getoond.

Toegang gratis mits reservatie : 02/521 13 83 info@erasmushouse.museum

In januari 2013 mocht Jan Bloemendal aan de pers meedelen dat het internationale comité verantwoordelijk voor de wetenschappelijke uitgave van de werken van Erasmus, het bewijs aanvaardde van Silvana Seidel Menchi die definitief Erasmus als schrijver van de Julius Exclusus e Coelis aanwees: het destijds anoniem uitgebrachte werk waarin paus Julius II toegang tot de hemel wordt ontzegd. Op basis van dit bewijs bracht dit comité van experten tegelijk de Julius Exclusus uit in hun kritische reeks van Erasmus’ werken in een zo oorspronkelijk mogelijk Latijnse vorm.

Maarten Vermeir neemt het politieke denken van Erasmus onder de loep, in de verhelderende context van de Bourgondische Nederlanden en het Hertogdom Brabant: Erasmus blijkt voor zijn politieke en constitutionele theorieën dicht bij huis inspiratie gevonden te hebben. Deze heeft hij ook internationaal willen uitdragen en dat deed hij het meest expliciet in het meesterwerk van zijn hartsvriend Thomas More: Utopia.

In deze lezing zal Maarten Vermeir deze beide renaissanceklassiekers in hun onderlinge verband bespreken en het onderzoek van Seidel Menchi en van hemzelf verduidelijken met speciale aandacht voor de verborgen doch kapitale rol van Erasmus bij de conceptie en compositie van deze twee hoogtepunten in de politieke, culturele en literaire wereldgeschiedenis.top
Erasmus by Pat Mallet