Louise Katz, Guillaume Budé et la lecture, 16 février (Paris) & 25 février (Bruxelles)

Louise Katz présentera à Paris et à Bruxelles sont dernier ouvrage paru dans la collection Nugæ humanisticæ sub signo Erasmi chez Brepols.

A la Renaissance, l'essor de l'imprimé et le renouveau des études sont à l'origine de grandes mutations qui modifient en profondeur les voies de diffusion de l'écrit et les pratiques de la lecture. Guillaume Budé, parce qu'il joue un rôle de premier ordre dans la transmission des textes grâce à sa position centrale dans le réseau humaniste français et européen, s'impose comme un témoin majeur de ces évolutions. Cette étude commence par l'exploration des conditions matérielles de la lecture dans la première moitié du XVIe siècle en se fondant en premier lieu sur les témoignages qui fourmillent dans l'ensemble de son oeuvre. Elle s'attache ensuite à analyser ses réflexions théoriques sur la lecture et sur l'étude des lettres pour mettre en lumière l'originalité de son art de lire qui se fonde principalement sur la notion d'encyclopédisme ainsi que la revendication de la liberté du lecteur. La présentation de cet art de lire se trouve enrichie par l'analyse des représentations métaphoriques de la lecture qui fait apparaître les contradictions et les angoisses inhérentes au renouveau de la lecture, en grande partie liées, pour Budé, à la difficile conciliation entre christianisme et lettres profanes. Enfin, cette étude s'achève par l'examen de la stratégie mise en place par l'humaniste pour répondre aux difficultés posées par les mutations du livre et de la lecture, en particulier des voies choisies pour déterminer son lectorat et définir la lecture qu'il cherche à obtenir pour ses ouvrages.

Pour commander l'ouvrage:
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503532097-1


top
Nugæ Katz

Pascale Hoyois, La chênaie à jacinthes, dinsdag 15 december 2009 (in het Frans)

Onderhoud met Pascale Hoyois, voorstelling van de historische roman, signeren door auteur

Met de medewerking van de heer Daniel Berditchevsky, auteur en bibliofiel

"Une forêt idyllique : la chênaie à jacinthes du Bois de Hal, dans le Brabant du 16ème siècle. Lisbeth, fille d’une guérisseuse et petite-fille d’une érudite, sauvera-t-elle les premiers luthériens de Bruxelles, ville impériale où siège Charles-Quint, où sévit la terrible Inquisition ? Ce roman historique nous plonge dans une période charnière de la pensée occidentale. Il nous fait découvrir la vie et les idéaux des premiers Protestants, ainsi que la philosophie humaniste d’Erasme."

Inlichtingen
Erasmushuis
Dinsdag 15 december om 19u30

Mening van eerste lezers

Bestellen


top
iamge

A. Vanautgaerden, Érasme ou comment se fabrique un auteur à la Renaissance, Luik, donderdag 10 december 2009

Universiteit van Luik

De conservator Alexandre Vanautgaerden zal binnen de cursus boekgeschiedenis van Carmelia Opsomer een les geven over Erasmus op donderdag 10 december (in het Frans).

Universiteit van Luik, Place du 20 août, 14-16u

Inlichtingen
Carmelia Opsomer

top
Erasmus

De geletterde vrouw ten tijde van Erasmus, De Markten, maandag 7 december 2009

De geletterde vrouw ten tijde van Erasmus

Het beeld over de vrouw was in de Middeleeuwen en ook later nog allesbehalve gunstig. De vrouw werd beschouwd als "een agent van Satan". Deze beschuldiging gaat ver terug in de geschiedenis. We vinden deze reeds bij de eerste kerkvaders, die zich op hun beurt steunden op de Genesis en op zekere passages van Paulus. De fundamentele weekheid en onvolkomenheid van de vrouw vinden we terug bij Aristoteles en Thomas van Aquino. Deze opvattingen werden vermengd met een enorme hoeveelheid anti-feministische literatuur, geschreven door monniken, klerken en verhalenvertellers.

In de Renaissance waren auteurs als Thomas More, Juan Luis Vivès en Erasmus van mening dat een intellectuele vorming voor de vrouw een goede zaak was, omdat zij op die manier een partner was voor haar man en haar kinderen in diezelfde geest kon opvoeden. Vrouwen van een zeker sociaal niveau dienden, volgens deze humanisten, hun voorbeelden uit de Oudheid waardig te zijn en hun geest te verruimen.

Inlichtingen
de Markten
Oude Graanmarkt in 1000 Brussel
Maandag 7 december om 20u00.

Organisatie
Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren (Brussel)
info@vlaamseclubbrussel.be


top
image

Dirk Martens en Jan van Westfalen, donderdag 3 december 2009 (FR)

Historicus Renaud Adam, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Kostbare Werken van de Koninklijke Bibliotheek van België, heeft een boek uitgebracht omtrent een druk van Dirk Martens, uniek ter wereld, de Logica vetus uit 1474. Hij zal bij de tentoonstelling Typographus een toelichting geven met nadruk op de geboorte van de boekdrukkunst in de Bourgondische Nederlanden en het nieuwe statuut van de drukker in onze streken.

Erasmushuis
Donderdag 3 december, 19u

top
image

Dirk Martens en Jan van Westfalen, donderdag 3 december 2009 (FR)

Historicus Renaud Adam, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Kostbare Werken van de Koninklijke Bibliotheek van België, heeft een boek uitgebracht omtrent een druk van Dirk Martens, uniek ter wereld, de Logica vetus uit 1474. Hij zal bij de tentoonstelling Typographus een toelichting geven met nadruk op de geboorte van de boekdrukkunst in de Bourgondische Nederlanden en het nieuwe statuut van de drukker in onze streken.

Erasmushuis
Donderdag 3 december, 19u

top
image

Les Paraphrases d'Érasme, un nouveau genre de commentaire, 27 november 2009

Jean-François Cottier, professor in middeleeuws en humanistisch Latijn aan de Universiteit van Montreal, geeft de Latijnse tekst uit van de Mattheus- en Johannesparafrase, twee van de mooiste exegetische teksten van Erasmus. Deze zijn bedoeld voor ASD, de uitgave van de volledige werken van Erasmus. JF Cottier geeft tekst en uitleg bij het genre parafrase, erg succesvol in de Renaissance.

Jean-François Cottier heeft in de Notulæ Erasmianæ reeks van het museum uitgegeven door Brepols l'Exhortation à la lecture de l'Évangile uitgegeven, samen met Alexandre Vanautgaerden en Guy Bedouelle.

Tijdens zijn verblijf in Brussel, geeft Jean-François Cottier enkele lezingen die kaderen binnen zijn interessesfeer, met name culturele geschiedenis, de godsdienst en de spiritualiteit in de XIde eeuw (Anselmus van Canterbury, Pierre Damien).

Volgende week zal hij twee uiteenzettingen geven. Een eerste over Latijnse teksten in het nieuwe Frankrijk (in de XVIde-XVIIIde eeuw), een origineel en uiterst stimulerend onderwerp. De lezing wordt gehouden in het Institut des Hautes Etudes de Belgique. De tweede uiteenzetting over het nieuwe van de parafrasen van de humanist vindt plaats in het Erasmushuis.

12 november, 16u Pierre Damien et "l'invention" de la sodomie dans le livre de Gomorrhe (in het Frans)
GRHM, ULB

23 november, 16u Conversion et obéissance dans la pensée spirituelle d'Anselme de Cantorbéry (in het Frans)
Cours de Christian Brouwer, ULB

25 november, 19u Textes latins de Nouvelle France (1534 - 1763) : à la recherche d'un signe oublié (in het Frans)
Institut des Hautes Études
Avenue Jeanne, 44, 1050 Bruxelles

27 november, 19u Opus modis omnibus novus est. La parahrase, un nouveau genre de commentaire? (in het Frans)
Erasmushuis
Kapittelstraat, 31, 1070 Brussel.

Jean-François Cottier is tijdens de maand november 2009 titularis van een internationale leerstoel aan de 'Université Libre de Bruxelles.


top
1563

Les Paraphrases d'Érasme, un nouveau genre de commentaire, 27 november 2009

Jean-François Cottier, professor in middeleeuws en humanistisch Latijn aan de Universiteit van Montreal, geeft de Latijnse tekst uit van de Mattheus- en Johannesparafrase, twee van de mooiste exegetische teksten van Erasmus. Deze zijn bedoeld voor ASD, de uitgave van de volledige werken van Erasmus. JF Cottier geeft tekst en uitleg bij het genre parafrase, erg succesvol in de Renaissance.

Jean-François Cottier heeft in de Notulæ Erasmianæ reeks van het museum uitgegeven door Brepols l'Exhortation à la lecture de l'Évangile uitgegeven, samen met Alexandre Vanautgaerden en Guy Bedouelle.

Tijdens zijn verblijf in Brussel, geeft Jean-François Cottier enkele lezingen die kaderen binnen zijn interessesfeer, met name culturele geschiedenis, de godsdienst en de spiritualiteit in de XIde eeuw (Anselmus van Canterbury, Pierre Damien).

Volgende week zal hij twee uiteenzettingen geven. Een eerste over Latijnse teksten in het nieuwe Frankrijk (in de XVIde-XVIIIde eeuw), een origineel en uiterst stimulerend onderwerp. De lezing wordt gehouden in het Institut des Hautes Etudes de Belgique. De tweede uiteenzetting over het nieuwe van de parafrasen van de humanist vindt plaats in het Erasmushuis.

12 november, 16u Pierre Damien et "l'invention" de la sodomie dans le livre de Gomorrhe (in het Frans)
GRHM, ULB

23 november, 16u Conversion et obéissance dans la pensée spirituelle d'Anselme de Cantorbéry (in het Frans)
Cours de Christian Brouwer, ULB

25 november, 19u Textes latins de Nouvelle France (1534 - 1763) : à la recherche d'un signe oublié (in het Frans)
Institut des Hautes Études
Avenue Jeanne, 44, 1050 Bruxelles

27 november, 19u Opus modis omnibus novus est. La parahrase, un nouveau genre de commentaire? (in het Frans)
Erasmushuis
Kapittelstraat, 31, 1070 Brussel.

Jean-François Cottier is tijdens de maand november 2009 titularis van een internationale leerstoel aan de 'Université Libre de Bruxelles.


top
1563

Dirk Martens en de vormgeving in de Renaissance, donderdag 26 november 2009

De conservator Alexandre Vanautgaerden, curator van de tentoonstelling Typographus, en co-auteur samen met Reanaud Adam van een nieuwe biografie van Dirk Martens, zal toelichting geven bij de tentoonstelling met de nadruk op de cruciale rol van Erasmus in de ontwikkeling van de vormgeving in het begin van de XVIde eeuw met speciale aandacht voor de samenwerking met de drukker Dirk Martens.

Maison d'Érasme
Jeudi 26 novembre, 19h

top
image

Dirk Martens en de moderne typografie, donderdag 19 november 2009

Graficus Herman Lampaert zal de tentoonselling Typographus toelichten met de nadruk op de visie van de moderne typografie en de grafische implicaties op de vormgeving van Dirk Martens.

Erasmushuis
Donderdag 19 november, 19u

top
image

A. Vanautgaerden, Pourquoi Bâle? Imprimerie et humanisme avant l'arrivée d'Érasme en 1514, vendredi 6 novembre 2009

Urban Networks and the Printing Trade in Early Modern Europe (15th – 18th century)

Colloque international
International Symposium
6 novembre / 6 November 2009

Ce colloque est organisé à l'occasion de la réunion du CERL (Consortium of Research Libraries) à Bruxelles par Ann Kelders et Renaud Adam.

À cette occasion, le conservateur Alexandre Vanautgaerden donne une conférence sur Pourquoi Bâle ? Imprimerie et humanisme à Bâle avant l’arrivée d’Érasme en 1514 et fait partie du comité scientifique du collqoue.


Website

Programma (pdf)

top
Urban

De boeken van Aïda Kazarian, mei-oktober 2009

De artieste Aïda Kazarian heeft meegewerkt aan de herinrichting van het museum in 2008 met betrekking tot de keuze van de kleuren in het museum. Reeds vele jaren werkt zij rond afdrukken en doet zij onderzoek naar kleuren in all-over schilderijen. Elke dag creëert ze haar kleurengamma en vult ze hiermee haar schriften. Ze experimenteert met een idee, een afdruk of een nieuwe kleur. Naar aanleiding van het evenement "Printemps des musées", zal zij haar boeken voorstellen : op zaterdag 16 mei om 18u en op zondag 17 mei om 11u.

Reservering 02/521 13 83 of mail

Site van Aïda Kazarian internet

top
visual

Colloquium Le Donne della Bibbia, la Bibbia delle Donne: teatro, letteratura e vita, 16-17 x 2009

XV CONVEGNO DEL GRUPPO DI STUDIO SULCINQUECENTOFRANCESE

Ter gelegenheid van dit colloquium heeft de consezrvator Alexandre Vanautgaerden een lezing gehouden over :
Gloses ou texte dénudé: la mise en page de la Bible selon Sebastien Brant et Érasme

De conservator is eveneens lid van het Comité scientifique van dit colloquium.

Programma
http://www.cinquecentofrancese.it/default.php?idnodo=139

top
donne

top

De boeken van 'Aïda Kazarian

De artieste Aïda Kazarian heeft meegewerkt aan de herinrichting van het museum in 2008 met betrekking tot de keuze van de kleuren in het museum. Reeds vele jaren werkt zij rond afdrukken en doet zij onderzoek naar kleuren in all-over schilderijen. Elke dag creëert ze haar kleurengamma en vult ze hiermee haar schriften. Ze experimenteert met een idee, een afdruk of een nieuwe kleur. Naar aanleiding van het evenement "Printemps des musées", zal zij haar boeken voorstellen : op zaterdag 16 mei om 18u en op zondag 17 mei om 11u.

Reservering 02/521 13 83 of mail

Site van Aïda Kazarian internet

top
visual

Colloquium Erasme et la censure, Genève, vrijdag 29 mei 2009

À l'occasion du colloque annuel de la Sixteenth century studies à Genève, Hughes Daussy et Marrie Barral-Baron ont organisé une session sur Érasme et la censure.

Chair: Hugues Daussy

Comment: Silvana Seidel Menchi, Università di Pisa

Alexandre Vanautgaerden, Musée de la Maison d’Erasme d’Anderlecht
Jean Henten, premier censeur des Opera omnia d’Érasme et la censeure des lettres d'Érasme

Marie Barral-Baron (Univ. de la Sorbonne, Paris IV)
Erasme censeur


Jean-Claude Margolin, Université de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance
Réflexions sur la conception érasmienne de la censure
top
censura

Het adresboekje van Erasmus (in het Frans)

Lezing Prof. Franz Bierlaire (Université de Liège en Université libre de Bruxelles)

Plaats Erasmushuis (Anderlecht), donderdag 30 april, 19u30

Titel Le carnet d’adresses d’Erasme ou l’art d’utiliser ses réseaux

Erasmus is al heel snel begonnen met het aanleggen van een adresboek ; hij heeft dit heel zijn leven lang goed bijgehouden en verrijkt. Hij kon hier altijd op terugvallen. In het begin van zijn carrière was om een introductiebrief te verkrijgen of wat geld of beide, of soms voor logies en eten, of een paard, of een handschrift. Later voor een steunbetuiging, een tussenkomst, een intellectuele hulp, een vertrouwensmedewerker of de vernieuwing van zijn wijnreserve … Voor elke nood, een netwerk.

Overal waar Erasmus gaat, knoopt hij contacten aan, zoekt en vindt hij beschermheren ; hier en daar wekt hij enthousiasme op van zijn lezers, met hen bouwt hij een briefwisseling op en soms komen zij op bezoek. Zijn briefwisseling toont ons het bestaan en de complexiteit van de Erasmiaanse kringen. Zij waren de voornaamste verspreiders van het Humanisme in Europa. De briefwisseling toont eveneens de middelen die door Erasmus werden gebruikt om zijn netwerk op te bouwen, te onderhouden of te activeren.

top
Image

La Clôture, zaterdag 4 april 2009

Ter gelegenheid van een speciale uitgave van het tijdschrift Clio, gewijd aan de clausuur, nodigt de contactgroep FNRS de twee directeuren van dit tijdschrift uit, Christiane Klapisch-Zuber (Parijs, EHSS) en Florence Rochefort (CNRS) evenals Nicole Pellegrin (Parijs) en Marie-Élisabeth Henneau (Universiteit van Luik) om van gedachten te wisselen naar aanleiding van de evenementen rond de internationale Vrouwendag, georganiseerd door Fabienne Miroir, Schepen van Cultuur (Franstalige) te Anderlecht.

Programme (pdf)

top
Clôture

Colloquium Passeurs de texte, 30-31 maart 2009 (in het Frans)

Dit colloquium wordt georganiseerd door Ecole nationale des chartes, le Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours en het Erasmushuis te Anderlecht (Brussel).

De conservator, A. Vanautgaerden, zal tijdens dit colloquium een lezing geven over de rol van Beatus Rhenanus als uitgever in de Bazelse drukkerij van Johann Froben.

Tegelijkertijd zullen drie bibliotheken mbt dit thema een tentoonstelling organiseren: la Bibliothèque nationale de France over het koninklijk humanisme, het Erasmushuis over de uitgevers van Erasmus en de Bibliothèque Sainte Geneviève.
Argumentaire Pdf

Inlichtingen
Christine Bénévent, CESR
Isabelle Diu, Ecole des chartes
Alexandre Vanautgaerden, Maison d’Érasme


top
Passeurs

Auteur, vertaler, drukker, medewerkers… wie schrijft ?

Auteur, vertaler, drukker, medewerkers… wie schrijft ?
Lyon, Enssib, oktober 2008-mei 2009


Georganiseerd door Raphaële Mouren en Martine Furno, Enssib

De conservator, A. Vanautgaerden, zal een uiteenzetting geven over het begrip retorica en de bladspiegel in de XVIde eeuw.

Programma

Inlichtingen

top

Auteur, vertaler, drukker, medewerkers… wie schrijft ?

Auteur, vertaler, drukker, medewerkers… wie schrijft ?
Lyon, Enssib, oktober 2008-mei 2009


Georganiseerd door Raphaële Mouren en Martine Furno, Enssib

De conservator, A. Vanautgaerden, zal een uiteenzetting geven over het begrip retorica en de bladspiegel in de XVIde eeuw.

Programma

Inlichtingen

top

Colloquium CiLengua, Lectura y culpa en el sigloXVI / Reading and Guilt in Early Modern Europe, 5-8/3/2009

San Millán de la Cogolla (La Rioja)

Org. :

Prof. Dr. Pedro-Manuel Cátedra & Prof. Dr. María José Vega
Instituto Biblioteca Hispánica & Universitat Autònoma de Barcelona
CiLenga & Seminario de Poética Europea del Renacimiento

Internet

http://web.usal.es/~catedra/
http://www.poeticadelrenacimiento.org

Mail
pedro.catedra@cilengua.es
vega.mariajose@gmail.com

Es un placer y un honor anunciar la celebración del Congreso Internacional Lectura y culpa en el siglo XVI / Reading and Guilt in Early Modern Europe, en la sede del Instituto Biblioteca Hispánica del CiLengua y del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, en San Millán de la Cogolla, entre los días 5 y 8 de marzo de 2009. Este encuentro de investigadores se ha concebido como la continuación del Exploratory Workshop: Reading and Censorship in Early Modern Europe, que, auspiciado y financiado por la European Science Foundation, se celebró en la Universidad Autónoma de Barcelona entre el 10 y el 13 de diciembre de 2007.

Project (pdf)

top
semyr

Colloquium Exemplaires annotés : lecteurs de Calvin au cours des siècles. 2 III 2009

Exemplaires annotés : lecteurs de Calvin au cours des siècles
Parijs, Bibliothèque nationale de France, 2 III 2009¬Org.: Olivier Millet
Programma / Program (doc)

top