TENTOONSTELLING

Portretten van Erasmus

20 x 2010-23 i 2011

De tentoonstelling in het Erasmushuis laat zien hoe de humanist Erasmus zijn beeld heeft willen doorgeven aan zijn tijdgenoten en het nageslacht. Enerzijds bestelde hij geschilderde, gegraveerde of gegoten portretten bij bekende kunstenaars (Dürer, Holbein, Metsys) en anderzijds vormde hij zijn literair portret via de uitgave van zijn briefwisseling. BOZAR opent op dezelfde data een tentoonstelling over De wereld van Lucas Cranach. Wie een ticket Cranach betaalt, kan gratis binnen in het Erasmushuis. Een drietalig werk verschijnt bij Brepols.

Meer info

Portretten van Erasmus

TENTOONSTELLING

Mailting-post

Bibliotheek Espace Maurice-Carême, 17-24 v 2011

Kapelaanstraat, 1, 1070 Brussel

In samenwerking met de Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême en de vzw ‘Lire & écrire’, stelt het museum een tentoonstelling voor over reizen, briefwisseling en België, i.s.m. volwassenen, die zich het Frans wensen eigen te maken.

Mailting-post

LEZING

Autobiografische constructie, 21 i 2011, 19u30 (in het Frans)

Hoe een identiteit opbouwen ? Door een tweeledige aanpak, of gericht naar buiten of naar binnen. Deze twee werkwijzen zijn in elk van ons aanwezig, de ene begunstigt het rationele aspect en de orde binnen de concepten, de andere een logica in beeldvorming en de kunst van het handelen. Joseph Drese zal deze tweede manier voorstellen, met de nadruk op het lichaam, de fictie en het imaginair proces. Reservatie verplicht.

Meer info

Autobiografische constructie, 21 i 2011, 19u30 (in het Frans)

MUSEUM

In de marge van de tentoonstelling Portretten van Erasmus

In het kader van deze tentoonstelling organiseren wij meerdere parallelle activiteiten: een schrijfatelier ; een atelier rond het maken van een biografisch relaas binnen een existentiële context ; een wandeling-lezing van de expo Cranach en een wandeling-lezing van de tentoonstelling 'Portretten van Erasmus’ ; een literair café en een humanistische wandeling te Brussel, van Cranach tot Erasmus.

Meer info

In de marge van de tentoonstelling Portretten van Erasmus

TENTOONSTELLING

De artiest Fabrice Samyn realiseert een nieuwe buste van Erasmus

Naar aanleiding van de tentoonstelling en de samenwerking met de Galerie Meessen-De Clercq, heeft Fabrice Samyn een afgietsel van een Erasmusbuste van Louise Damen gerealiseerd om een buste te gieten in paraffine die zal worden aangestoken en langzaam zal smelten.

Meer info

De artiest Fabrice Samyn realiseert een nieuwe buste van Erasmus

TENTOONSTELLING

Presse


Vernissage vendredi 26 xi 2010. 19h

Dossier de presse (pdf)

Images


CONCERT

Muziek uit de renaissance

Erasmushuis, 23 i 2011, 15u

Het vocaal ensemble Sancte Deus brengt een repertoire van Franse muziek ter afsluiting van de tentoonstelling "Portretten van Erasmus" met profane liederen uit de XVde-XVIde eeuw, waaronder Orlando Lassus, Clément Janequin, Jacob Arcadelt... een repertorium dat de meest hoofse liefde vermengt met ontuchtige liederen.

Gratis concert.

Muziek uit de renaissance

CONCERT

Stevie Wishart & Sinfonie

9 i 2011, 18u

De Engelse muzikante Stevie Wishart en het ensemble Sinfonie presenteren een middeleeuws Anglo-Normandisch muziekprogramma ter gelegenheid van Kerstmis.
Programma. (pdf)
Over Stevie Wishart: web
In samenwerking met de Oxford University society of Belgium.

Meer info

Stevie Wishart & Sinfonie