Jean-Paul Dessy, cello

Ter gelegenheid van het verschijnen van twee boeken over Erasmus' colloquium, Abbatis en eruditæ, worden er twee avonden georganiseerd in het Erasmushuis ter ere van schrijver en componist Gaston Compère.


Op woensdag 30 mei 2006 om 20 u, concert van Jean-Philippe Dessy, cello. Hij interpreteert een adagio van Gaston Compère en drie stukken gecomponeerd voor cello:

- Sophonie
- Baruch
- Non multa sed multum

Donderdag 1 juni 2006 stelt Alexandre Vanautgaerden, conservator van het Erasmushuis, de twee jongste uitgaven het museum voor.


Voor de beschrijving van deze werken, wendt u tot de rubriek publicaties op deze site. Beide verschenen in de reeks "Colloquia in museo Erasmi".


De musicus Jean-Paul Dessy zal op donderdag twee adagio's interpreteren van Gaston Compère en zijn Sophonie.


Data & uren :
Woensdag 31 mei om 20u
Donderdag 1 juni 20u

Woensdag 18 november 2005, 20u
Zaterdag 19 november 2005, 20u

Reservatie verplicht.
Cultuurdienst : 02/558 08 19

top
concerten