Ateliers voor scholen, verenigingen en geïnteresseerden

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Typographus, worden verscheidene ateliers georganiseerd voor scholen en verenigingen, voornamelijk rond de thema's ontwikkeling van de boekdrukkunst, de invloed van de oude typografie op onze « designers van het moderne boek », de geschiedenis van de boekdrukkunst...

Info
Kathleen Leys
T: 02/521 13 83
mail

De ateliers worden geleid door de conservator, Alexandre Vanautgaerden (vormgeving), de adjunct-conservator, Kathleen Leys, de graficus Herman Lampaert (over de typografie), Renaud Adam van de Koninklijke Bibliotheek van België (over de mythe Dirk Martens).

Zondag 15 november, 15 u, geleid bezoek (Frans-Nederlands)
door Emmanuel Deconinck

Donderdag 19 november. 19u Typografisch atelier
Herman Lampaert, bekend graficus, publiceert ter gelegenheid van de tentoonstelling een typografisch handboek, Epitome typographica. Hij zal ons een hedendaagse typografische lezing voorstellen van de boeken van Dirk Martens.

Zondag 22 november, 15 u, geleid bezoek (Frans-Engels)
door Cécile Heureux

Donderdag 26 november, 19u Atelier vormgeving
De conservator Alexandre Vanautgaerden bestudeert reeds enkele jaren de vormgeving in de XVIde eeuw en zal volgend jaar in de reeks les Mémoires de l'Académie royale, een coeditie met éditions Droz de Genève, een boek uitgeven over de contacten tussen Erasmus en zijn drukkers. Hij stelt voor om een atelier te leiden die de keuzes van Erasmus en de andere drukkers omtrent de vormgeving in het daglicht stelt.

Zondag 29 november, 15u, geleid bezoek (Frans-Engels)
door Cécile Heureux


Donderdag 3 december 19u Historisch atelier
Renaud Adam heeft net een boek gepubliceerd over Dirk Martens en Jan van Westfalen. Dit werk komt terug op de geschiedenis van de introductie van de boekdrukkunst in "België". Hij zal ons een dynamische en levendige visie geven over hoe men de geschiedenis schrijft met boeken.

Zondag 6 december, 15u, geleid bezoek (Nederlands-Frans)
door Ada Lili


Met reservering Vertelatelier
Ateliers rond het thema « Op reis met Erasmus » voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze gids gerealiseerd door het Erasmushuis is vooral bedoeld voor ouders, grootouders, animatoren en leerkrachten voor een interactief bezoek aan het museum.

Met reservering atelier over boekdrukkunst
De adjunct-conservator, Kathleen Leys, stelt een atelier voor voor scholen rond de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Een virtuele bibliotheek
Tijdens de tentoonstelling zullen de bezoekers toegang hebben tot een virtuele bibliotheek van Dirk Martens, ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek : Belgica.be.
top
Image

MUSEUM

Humanistische wandelingen in Brussel

Afspraak aan het Erasmushuis

18 vi, 24 ix 2011, 14u

Het Erasmushuis organiseert samen met librairie Quartiers Latins wandelingen in het Frans rond het thema "Érasme à Bruxelles" onder leiding van Emmanuel Dekoninck.

Humanistische wandelingen in Brussel

LEZING

Etiquette voor de jeugd

Erasmushuis

15 v 2010

Na de prachtige lezing van Françoise Schein op 6 maart jongstleden, werken we in dezelfde lijn verder rond de actualiteit van Erasmus' werkje, Etiquette voor de jeugd, een eerste handleiding voor de savoir-vivre in het Westen. We organiseren een ietwat aparte avond waar u zal kunnen luisteren naar zowel antropologen, historici, artiesten als musici.

Meer info

Etiquette voor de jeugd

MUSEUM

Op reis met Erasmus

Erasmushuis

Project op gezinsmaat, een uitnodiging voor alle ouders en grootouders om samen met hun kinderen en kleinkinderen de wereld van de musea te verkennen.

Meer info

Op reis met Erasmus

BEGIJNHOF

Mysterie in het Begijnhof

Een museum verrijkt zich voortdurend met objecten, waarvan de oorsprong of de functie onbekend zijn. Op regelmatig tijdstip zullen wij zo'n object dat ons met verstomming slaat uit onze reserves halen… Wij hopen dat onze bezoekers ons zullen helpen in het ontsluieren van dit mysterie. Indien u even sprakeloos bent als wij, laat uw verbeelding dan de vrije loop en maak ons deelgenoot van uw suggesties : waarvoor diende dit object volgens u ?

Mysterie in het Begijnhof