LEZING

Vijfhonderd jaar spitsvondigheid in woord en beeld: Erasmus’ Lof der Zotheid uit 1515

Woensdag 18 november om 20u

Kathleen Leys (voormalige adunct conservator van het Erasmushuis) zal ons dit verrassende werk laten herontdekken.

Toegang gratis mits plaatsbespreking : 02/521.13.83

Meer info


Vijfhonderd jaar spitsvondigheid in woord en beeld: Erasmus’ Lof der Zotheid uit 1515

Vijfhonderd jaar spitsvondigheid in woord en beeld: Erasmus’ Lof der Zotheid uit 1515

Lof der Zotheid spreekt tot de verbeelding. De titel is bekend, de inhoud vaak niet. Noch de titel, noch het werk zijn vanzelfsprekend. De auteur, Desiderius Erasmus Roterodamus (ca. 1466-1536) hield enorm van taal en het spel met woorden. Dit vinden we in vorm en inhoud van dit werk terug. Een redevoering vol humor en spot in de traditie van Lucianus en Cicero. Lachen geblazen met de man die 500 jaar geleden zijn "bagatel" op de kaart plaatste met zijn bekende Bazelse editie uit 1515 met kanttekeningen van Hans Holbein de Jongere.

De lezing is georganiseerd in samenwerking met het Masereelfonds. Na de lezing worden enkele kostbare drukken van de Lof der Zotheid aan het publiek getoond.

top
Illustration : Hans Holbein, « Les idiots et les fous sont les gens les plus heureux », dessin, 1516, Kunstmuseum, Basel.

LEZING

Les jardins de soin

Woensdag 23 september om 19u


Marco Martella, geschiedschrijver van de tuinen, essayist, auteur, stichter van het tijdschrift Jardins, zal de zesde nummer van het tijdschrift voorstellen : "Jardins de soin". Lezing in het Frans.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Quartiers Latins.
Toegang gratis mits plaatsbespreking : online of 02/521.13.83

Meer info

Les jardins de soin

Les Jardins de soin

Mercredi 23 septembre à 19h
En collaboration avec la librairie Quartiers latins.
Le Jardin philosophique et le Jardin des maladies seront accessibles avant la conférence.

Jardins n°6 (sommaire)
Les Jardins de soin

« Dès que les ombres, amies du silence, couvrent la terre, Armide revient, dans ses jardins, passer de délicieux instants. » Torquato Tasso, Jérusalem libérée

À l'exemple de la magicienne Armide, retirons-nous au jardin le temps d'une soirée. La revue est née de la conviction que le jardin, loin d’être un simple espace de loisirs, est un lieu. Un coin du monde – voulu par l’homme, accepté par la nature – chargé de valeurs poétiques ; d’un sens qu’on devine sans jamais le saisir et qui ne se laisse pas approcher par la critique mais, comme le dit Rilke à propos de la poésie, par l’amour.

Entrée gratuite, sur réservation online.

«Aujourd’hui, les lieux tendent à disparaître, remplacés par les espaces de la modernité, fonctionnels et abstraits. Le jardin, lui, résiste. Parce qu’il est composé de matière vivante et qu’il échappe en grande partie à la maîtrise du jardinier, astreint à composer avec le rythme des saisons, les besoins du sol, les aléas du climat. Parce qu’il échappe aux lois du marché et qu’on ne peut le transformer en bien de consommation. Chaque jardin est une rupture dans le tissu uniformisé du paysage contemporain.

L’explorer comme espace poétique et existentiel, telle est l’ambition de cette revue. Dans chaque numéro, artistes, jardiniers, philosophes, historiens contribuent à approfondir un thème. Chaque voix qui interroge le jardin y a sa place. Chaque regard aimant qui, sans stériliser son objet, sans prétendre le cerner, fait apparaître son mystère. Son genius loci.

Le thème du dernier numéro est le soin.
Notre époque découvre l’hortithérapie, qu’on pratique de plus en plus dans les hôpitaux. Mais le jardin porte en lui depuis toujours cette vocation au soin. Il suffit de penser aux jardins sacrés de l’antiquité, où les arbres servaient aux hommes à retisser le lien, toujours fragile, avec les dieux. Lien indispensable, pourvoyeur de sens, et dont la perte ne pouvait être que source de souffrance. Aujourd’hui plus que jamais le jardin nous offre la possibilité de rétablir un bien-être perdu. Si nous nous éloignons, un moment, de la réalité quotidienne en ce lieu si propice à la vie, c’est pour recouvrer un équilibre avec le monde, équilibre rêvé, peut-être, mais dont nous portons, enraciné en nous, le souvenir. Et qui est donc bien réel.»

Marco Martella


Éditée avec beaucoup de soin par les éditions du Sandre, la revue Jardins se découvre dans un format qui est celui d’un objet littéraire, étroit, oblong, entre 100 et 150 pages, illustré seulement par un frontispice en couverture, spécifique à chaque livraison thématique (Le génie du lieu, le réenchantement, le temps, l’ombre, le retrait).
Le cordeau de l’écriture (poétique, philosophique, esthétique, scientifique, littéraire, historique,…) délimite le champ de la réflexion et de la rêverie… pour le plus grand plaisir du lecteur qui découvre ainsi une pensée du jardin profondément libre et originale.


top
RevueJardinsCarton

CONCERT

De Europese polyfonie rond Erasmus

Maandag 14 september 2015 van 9u30 tot 12u

Geert Boxstael, specialist van westerse klassieke muziek en bouwkunst, zal ons vertellen over twee Gentse componisten, Jacob Obrecht en Rudolf Agricola (humanist en mentor van Erasmus). Het blokfluitensemble The Early Byrds staat garant voor een mooi aansluitend concertje. Een boeiende reis en uitmuntende muziek!

Meer info

De Europese polyfonie rond Erasmus

Concert : De Europese polyfonie rond Erasmus

Erasmus was omringd door componisten. In een tijd dat Europa expandeerde naar de Nieuwe Wereld was hij het voorbeeld van kennis en Humanisme. Tijdens deze lezing en het daarop volgende concert maak je kennis met twee grote renaissancecomponisten: Jacob Obrecht, in 1457 geboren in Gent, bij wie Erasmus waarschijnlijk koorjongen is geweest en Rudolf Agricola, in 1445 geboren in Gent en mentor van Erasmus. Hun muziek koppelen we vervolgens aan andere tijd- en landgenoten (Josquin, Johannes Ockehem, Antoine Busnois, Heinrich Isaac, Pierre de la Rue, Loysit Compère). Allen reisden ze af naar Italië om daar de ‘nieuwe’ Renaissance aan te leren aan de Italianen. Hoe dit verliep is de kern van deze lezing.

Na de lezing volgt een kort concert door het Nederlandse trio The Early Byrds, onder leiding van Gerrieke Van Dam. Dit is een een blokfluitconsort dat zich in zowel vocale als instrumentale werken uit de 15e en 16e eeuw specialiseert. Het consort streeft ernaar de zang te imiteren op hun instrumenten en gebruikt daarvoor historische technieken zoals solmisatie. Daarbij spelen ze uitsluitend op nagebouwde renaissance-instrumenten en gebruiken ze facsimilé-uitgaven.

Nadien is er facultatief mogelijkheid voor een maaltijd. Het onthaal is om 9u met een koffie, de voordracht zelf start om 9.30u (in het Erasmushuis) en het concert start rond 11u30. De facultatieve maaltijd is rond 12u.30. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.


Waar en hoe inschrijven ?

Brussel Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels

De reservering is pas definitief na betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer BE 67430037597187.

Deelname voordracht : 12 euro /10 euro met BOPkaart of vrienden van het Erasmushuis en 2 euro met paspartoe-kansentarief. Met vermelding ‘Klassiek+14 september via Erasmus+code 41715. Hierin is begrepen: koffie, voordracht en concert.

Deelname per voordracht maar met middagmaal (driegangenmenu): 27 euro / 25 euro met BOP-kaart of vrienden van het Erasmushuis en 17 euro met paspartoe-kansentarief. Met vermelding “klassiek+14 september via Erasmus+maaltijd+code 41715”.


Praktisch

We spreken stipt af om 9u in GC De Rinck Dapperheidsplein 7 te 1070 Anderlecht (bereikbaar via metrolijn 5 halte Sint Guido, bus 49 of lijnbussen 570 en 571) waar ons een koffie wordt aangeboden. De voordracht zelf en het concertje vinden plaats in het Erasmushuis op enkele stappen daar vandaan. We nemen de lunch in het Gemeenschapscentrum De Rinck.


Het evenement wordt georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform in samenwerking met GC De Markten en het Erasmushuis. Het maakt deel uit van een reeks van drie voordrachten rond klassieke muziek door de eeuwen heen. Wat deze voordrachten speciaal en uniek maakt is dat ze plaatsvinden op locaties die met het thema te maken hebben.

top
Early Byrds

LEZING

Erasmus en prins Karel: wijze raad tegenover dynastiek belang

Donderdag 21 mei 2015 om 20u

Wim Blockmans (Netherlands Institute for Advanced Study – Universiteit Leiden) zal het standpunt schetsen van een geëngageerde denker tegenover de machthebbers van zijn tijd. Tijdens deze lezing zullen twee acteurs fragmenten uit het werk van Erasmus voorlezen. Lezing in het Nederlaands, simultaan vertaling naar het Frans.

Meer info

Erasmus en prins Karel: wijze raad tegenover dynastiek belang

Erasmus en prins Karel: wijze raad tegenover dynastiek belang

Toen de vijftienjarige prins Karel in 1515 landsheer werd over de Nederlanden vestigde de toen ongeveer vijftigjarige Erasmus zich in Brabant. Hij kreeg de eretitel van raadsheer met een bijhorend inkomen, en werd twee jaar later professor in de theologie aan de universiteit van Leuven. Tot zijn vertrek naar Basel onderhield Erasmus nauwe contacten met het hof in de Nederlanden. Hij schreef voor de jonge prins die later Keizer Karel V zou worden zijn Leerstellingen voor een Christelijke Prins. Ook in talloze andere geschriften van Erasmus zijn heldere uitspraken te vinden over de ethiek van de macht. Keizer Karel bleek echter geen goede leerling van de grote meester...

Toegang gratis mits plaatsbespreking : 02/521 13 83 of online

In samenwerking met het Masereelfonds, i.k.v. Carolus Festival

Beeld

top
Image¬

LEZING

Érasme et l'Europe

Maandag 20 april 2015 om 19u

Naar aanleiding van de publicatie van het essay Érasme et l'Europe hebben we het genoegen de auteur Carlo Ossola uit te nodigen.

Inschrijving : online of tel : +32/2/533.27.20


Meer info

Érasme et l'Europe

Érasme et l'Europe

Érasme et l'Europe analyseert de pleitbezorger van de verdraagzaamheid en de gewentensvrijheid, de auteur van een bijtende satire over de eigentijdse zeden, de vertaler van het Nieuwe Testament, de erudiet die heel Europa heeft geïnspireerd om opnieuw zowel over het christendom als de letteren na te denken.

Carlo Ossola, filoloog en literair criticus, hoogleraar aan het Collège de France, in dialoog met Marie-France Renard, emeritus hoogleraar van de Université Saint-Louis in Brussel, voeren ons – doorheen de tijd tot in de twintigste eeuw – naar onvergetelijke getuigenissen van Johan Huizinga, Stefan Zweig en Marcel Bataillon.

In samenwerking met het Istituto Italiano di Cultura en de Archives et musée de la littérature.

top

LES

Andreas Vesalius : Vlaming aan de wieg van de moderne wetenschap

Erasmushuis

ma. 2, 9, 16 maart van 14 tot 16 uur

* Geneeskunde voor en na Vesalius
* Andries van Wesel wordt Andreas Vesalius
* Het motto ‘Geloof wat je ziet’

Docent : Paul Broos
Datum :ma. 2, 9, 16 maart van 14 tot 16 uur
I.s.m. Davidsfonds Academie

Meer info

Andreas Vesalius : Vlaming aan de wieg van de moderne wetenschap

Andreas Vesalius : Vlaming aan de wieg van de moderne wetenschap

• Docent : Broos Paul, meer info

Eeuwenlang was de studie van het menselijk lichaam om ethische en religieuze redenen taboe. Medici waren meer filosoof dan arts. Met de renaissance ontstaat er weer interesse voor het natuurlijke schoonheidsideaal van het menselijk lichaam. Om het lichaam getrouwer te kunnen weergeven verrichten kunstenaars lijkenonderzoek, nog voor de wetenschappers dat doen.

En dan verschijnt Andreas Vesalius ten tonele: een typische renaissancegeleerde die de oudheid bewondert maar al wat geschreven staat kritisch benadert. In 1543 verschijnt zijn opus magnum De humani corporis fabrica, het begin van de moderne wetenschap. Paul Broos plaatst in deze cursus het leven en werk van Vesalius in het tijdskader en verklaart het belang van deze Leuvense wetenschapper.

Extra: We brengen een bezoek aan het Erasmushuis, waar schilderijen hangen van tijdgenoten van Vesalius, en de botanische tuin. Die tuin bevat een hondertal plantensoorten uit de 16de eeuw, door Erasmus gebruikt om zichzelf te genezen. (inbegrepen)

Prof. Paul Broos is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en was diensthoofd heelkunde

en traumologie aan de UZ Leuven. Hij is o.a. voorzitter van de Medische Commissie van het Rode Kruis Vlaanderen. Hij publiceerde Over geneeskundigen en geneeskunst en Meesters met het ontleedmes bij Davidsfonds Uitgeverij.

Praktisch

Data: ma. 2, 9 en 16 maart van 14 tot 16 uur
Bezoek Erasmushuis: di. 17 maart om 14 uur

Plaats: Erasmushuis

Org.: i.s.m. Regionale Kern Brussel Davidsfonds Academie

Inbegrepen: synopsis en bezoek Erasmushuis
Info: 02/465.64.65 (Lionel Missant) en 016/310.670 (Davidsfonds Academie)

Prijs zonder boek: € 54 - € 48 (met Davidsfonds Cultuurkaart / vrienden van het Erasmushuis)
Code: BK15-024

Prijs met boek ‘Meesters met het ontleedmes’ (handelsprijs: € 27,50): € 68 - € 62 (met Davidsfonds Cultuurkaart / vrienden van het Erasmushuis)

Inschrijven kan online op www.davidsfonds.be/cursussen, via academie@davidsfonds.be of op 016/310.670.

Collage Vesalius

top
Skelet