TENTOONSTELLING

Erasmus en Keizer Karel. Een filosoof in een machtsbolwerk

Vanaf 20 juni 2015 tot 31 maart 2016

1515-2015 : Het Erasmushuis viert een dubbele verjaardag met een tentoonstelling die het standpunt schetst van een geëngageerde denker.

Meer info

Erasmus en Keizer Karel. Een filosoof in een machtsbolwerk

Erasmus en Keizer Karel.

De bouw van het complex dat vandaag het Erasmushuis heet, was zowat halverwege de 15e eeuw van start gegaan, en werd in 1515 afgerond met de constructie van een vleugel in renaissancestijl. Dit jaar mag het Erasmushuis dus 500 kaarsjes uitblazen, en is daarmee een van de oudste huizen van Brussel.

1515 is ook het jaar waarin de jonge prins Karel (1500-1558) meerderjarig werd verklaard op een vergadering van de Staten-Generaal in Brussel. Meteen werd de jonge prins, die later nog tot keizer zou promoveren, hertog van de Bourgondische Nederlanden. Als raadsman kreeg hij Erasmus toegewezen, de bekende humanist uit onze contreien.

Het Erasmushuis viert die dubbele verjaardag met een tentoonstelling over Erasmus’ politieke engagement. Welke plaats kreeg hij als denker en intellectueel in de Europese politiek van de 16e eeuw? Hoe liet de raadsman die Erasmus was zijn politieke idealen rijmen met de reële problemen van zijn tijd?

Rescriptum Nürnberg, 1523. Meh 46. Rescriptum Nürnberg, 1523. Meh 46.

Institutio principis christiani Erasmus van Rotterdam, Institutio principis christiani. Basel,​ ​Johann Froben, april 1516, Meh E-300.

Werken van Erasmus : antieke en moderne boekbanden Werken van Erasmus : antieke en moderne boekbanden

Het werkzaal van Erasmus Het werkzaal van Erasmus

top
Image