Het Erasmushuis en het Begijnhof

Het Erasmushuis en het Begijnhof te Anderlecht behoren tot de oudste gemeentelijke musea van België. Samen met de Sint-Pieter-en-Guidocollegiale brengen zij het roemrijke verleden van de gemeente Anderlecht in herinnering. Dankzij de cultus voor Sint-Guido, beschermheilige van het vee, en eveneens dankzij het feit dat Anderlecht gelegen is op de bedevaartsroute van Santiago van Compostella, kende Anderlecht een belangrijke groei in de Middeleeuwen. In 1252 ontstond er hier in de schaduw van de kerk een klein begijnhof dankzij een gift van een kanunnik.

Rond de collegiale bevonden zich een aantal belangrijke huizen waarin kanunniken van het kapittel van Anderlecht (waaronder een paus, Hadrianus VI in 1522) resideerden. Het is in één van deze huizen dat de grote humanist Erasmus van Rotterdam in 1521ontvangen werd door Petrus Wychman, scholaster van het kapittel (verantwoordelijk voor het onderwijs)

Anderlecht was op dat ogenblik een klein dorp dat 300 inwoners telde. Daarom schreef Erasmus aan Guillaume Budé dat hij zijn raad had opgevolgd door naar Anderlecht te komen, omdat hij ook graag de boer wou spelen! Ook al was zijn verblijf van korte duur, toch heeft hij een grote indruk nagelaten, vermits er al in de XVIIde eeuw “bedevaarders” het huis bezochten “waar de grote Erasmus gewoond had”. Vandaag herbergt dit huis zowel een museum met oude kunstwerken (schilderijen van Vlaamse Primitieven, beeldhouwwerken, meubels) en een studiecentrum met duizenden oude drukken waarin vele vorsers het wetenschappelijke werk van Erasmus voortzetten.

top
musée érasme

Het Erasmushuis wint de MuseumPublieksprijs 2009 !

Het Erasmushuis kreeg de meeste stemmen voor de Museumpublieksprijs 2009. Het wordt zo de opvolger van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Elk jaar beloont de MuseumPrijs één museum in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.

Publieksvernieuwing en publieksbetrokkenheid zijn de hoekstenen van deze prijs, een initiatief van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en het advocatenkantoor Linklaters.

Het Erasmushuis heeft dus dit jaar in Brussel de publieksprijs gewonnen. Deze prijs is een mooie bekroning van onze activiteiten in 2008 en de evenementen rond de viering van 75 jaar Erasmushuis. We onthouden vooral de tentoonstelling Anatomie der IJdelheden, de herinrichting van het museum en de tussenkomst van de artiesten Marie-Jo Lafontaine, Jan Fabre en Aïda Kazarian.

Cf. de website : www.museumprijs.be.

Het Erasmushuis is een gemeentelijk museum, onder de bescherming van de Schepen mevrouw Fabienne Miroir.

Dank voor de steun die u ons heeft betuigd!

top
Prix des musées Museumprijs¬ Vanité